wanneer hebben kinderen bril nodig

Wanneer hebben kinderen een bril nodig?

Veel kinderen, en niet in de laatste plaats hun ouders, hebben lang uitgekeken naar de heropening van de scholen. Voor thuiswerkende ouders een beetje ademruimte tijdens de werkdag, en de kinderen kunnen weer samen met hun klasgenootjes les krijgen. In veel opzichten dus een fijne overgang, maar ook een waarbij de eventuele negatieve gevolgen van het vele beeldschermgebruik van kinderen tijdens de afgelopen lockdown(s) duidelijk kunnen worden. Het is namelijk mogelijk dat kinderen in de afgelopen periode minder goed zijn gaan zien. Toch is dit iets dat vaak over het hoofd wordt gezien, omdat kinderen hier zelf nauwelijks bij stil staan en dit niet aangeven. Oogspecialist Specsavers geeft tips waar je als ouder op kunt letten.

Kinderogen volop in ontwikkeling

Kinderogen zijn over het algemeen niet gebaat bij (te) veel schermtijd omdat hun zicht nog niet volledig ontwikkeld is. Het vele staren naar een beeldscherm kan het zicht- en daardoor het concentratievermogen aantasten.  Dit kan van invloed zijn op het leerproces in de klas en het spelen met andere kinderen. Bovendien verhoogt te veel schermtijd de kans dat kinderen op latere leeftijd hoge bijziendheid ontwikkelen. “Kinderen met visuele problemen zijn doorgaans vermoeider aan het einde van de schooldag”, aldus Betul Tekeli, orthoptist en optometrist bij Specsavers. “Maar het gaat er niet alleen om dat je op school het (digi)bord kunt zien. Zicht is ook belangrijk op het schoolplein en tijdens het spelen met andere kinderen of naschoolse activiteiten. Wanneer hun zicht niet optimaal is, kunnen zij niet op gelijke voet met hun leeftijdsgenoten meekomen. Daarom is voor een gezonde groei van het kinderoog het advies om na 20 minuten dichtbij te kijken een pauze van 20 seconden te houden en 2 uur per dag buiten te zijn. Daarnaast raden we ook altijd aan om minimaal 30 centimeter afstand te houden tot het beeldscherm.”

Aanwijzingen dat het zicht van je kind achteruit is gegaan

Kinderen vinden het zelf vaak moeilijk om aan te geven dat er iets aan de hand is, dit geldt in het bijzonder ook voor hun zicht. Ze weten niet beter, of houden het liever stil als ze het niet scherp meer zien. Dit maakt het voor ouders vaak lastig om de juiste maatregelen te nemen. Toch zijn er aanwijzingen waar je op kunt letten wanneer je het vermoeden hebt dat het zicht van je kind achteruit is gegaan:

  • Tijdens het lezen van een boek knippert je kind veel met de ogen en houdt het boek dicht bij het gezicht
  • Wanneer je kind tv kijkt of voor de computer zit en dichter bij het scherm is gaan zitten dan voorheen
  • Je kind wrijft vaak in de ogen
  • Je kind klaagt over hoofdpijn of is extra vermoeid na een schooldag
  • Je kind houdt een hand voor één oog vast om zich op dingen te concentreren
  • Je kind draait diens hoofd zodat het maar met één oog naar dingen kijkt

Oogcontrole bij kinderen

Wanneer kinderen naar school gaan, controleert de schoolarts de ogen als zij 5, 9 en 14 jaar zijn. Het is belangrijk om ook tussen die momenten de ogen van kinderen te laten controleren. Zeker wanneer (hoge) bijziendheid bij één of beide ouders voorkomt. Zo wordt de juiste diagnose gesteld en kan indien nodig een goede bril aangemeten worden. Tot 8 jaar kunnen kinderen terecht bij een orthoptist in het ziekenhuis en vanaf 8 jaar bij een optometrist. Vanaf 10 jaar kan een opticien de ogen controleren. 

*Foto via Pexels

Geef een reactie