zorgtips-voor-naasten-mensen-met-dementie

6 zorgtips voor naasten van mensen met dementie

Dementie is een ziekte die het dagelijks leven van zowel de persoon die het heeft als de naasten ingrijpend kan veranderen. In deze blog delen we waardevolle zorgtips die je kunt toepassen om deze uitdagende reis van zorg en begrip makkelijker te maken.

Dit is dementie

Dementie is een complexe ziekte met verschillende vormen, waaronder Alzheimer, vasculaire dementie, Lewy body dementie en frontotemporale dementie. Dit zijn de meest voorkomende dementievormen, waarbij Alzheimer veruit het meest voorkomt. Elke vorm heeft zijn eigen kenmerken en symptomen. In het beginstadium beginnen subtiele symptomen zich te uiten. Denk bijvoorbeeld aan geheugenproblemen, veranderingen in denkvermogen, taalproblemen en verwarring. 

Het begrijpen van dementie zelf is de eerste en belangrijkste stap in de zorg voor iemand met dementie. Neem de tijd om te leren over de vorm waarmee je te maken hebt, zodat je de symptomen en uitdagingen beter begrijpt.

Beginnende dementie

Het beginstadium is een kritieke fase, omdat het vaak moeilijk is om de symptomen te identificeren. Mensen met beginnende dementie kunnen milde geheugenproblemen ervaren. In het begin worden ze vaak gezien als normale vergeetachtigheid, vooral bij ouderen. Een aantal symptomen komen vaak voor bij beginnende dementie, waaronder:

  • Geheugenproblemen: het vergeten van recente gebeurtenissen, namen of afspraken komt vaak voor in het beginstadium. Dit kan leiden tot frustratie en verwarring.
  • Veranderingen in denkvermogen: mensen kunnen moeite hebben met plannen, organiseren en het nemen van beslissingen. Complexe taken kunnen uitdagender worden.
  • Taalproblemen: de juiste woorden vinden of gesprekken volgen, kan lastig zijn.
  • Verwarring en desoriëntatie: het kan zijn dat mensen verdwalen in bekende omgevingen of dat ze de datum of tijd niet goed kunnen inschatten.
  • Veranderingen in stemming en gedrag: mensen kunnen te maken krijgen stemmingsschommelingen, prikkelbaarheid en terugtrekking uit sociale activiteiten.

Vroege herkenning

Vroege herkenning en medische evaluatie zijn van groot belang om de progressie van de ziekte te vertragen. Hierdoor kan de juiste ondersteuning worden geboden aan mensen met dementie. Het is bovendien belangrijk voor bewustzijn en begrip.

Welke ondersteuning kan je bieden? We delen hieronder een aantal zorgtips.

Tip 1: Geduld en empathie

Geduldig (terugkerende) vragen beantwoorden en situaties meerdere keren uitleggen, is belangrijk in de zorg voor iemand met dementie. Deze persoon heeft namelijk geen controle over het geheugenverlies en veranderend gedrag. Empathie tonen en begrip hebben voor hun situatie kan hen geruststellen en je relatie versterken.

Tip 2: Communiceer effectief

Communicatie kan een van de grootste uitdagingen zijn bij de zorg voor iemand met dementie. Dit zijn enkele tips om de communicatie te verbeteren:

  • Houd zinnen kort en eenvoudig.
  • Stel één vraag tegelijk.
  • Gebruik visuele hulpmiddelen, zoals foto’s of pictogrammen.
  • Geef de persoon voldoende tijd om te reageren.

Tip 3: Creëer een veilige omgeving

Het is belangrijk om de woonomgeving aan te passen aan de behoeften van de persoon met dementie. Denk aan het verwijderen van obstakels, het markeren van belangrijke kamers en het verminderen van prikkels in de omgeving. Het doel is om een veilige en comfortabele ruimte te creëren waarin iemand met dementie zich zonder angst kan bewegen.

Tip 4: Zorg voor structuur en routine

Mensen met dementie hebben vaak baat bij een gestructureerde routine. Probeer dagelijkse activiteiten en taken op vaste tijden uit te voeren. Hieronder vallen maaltijden eten, medicatie innemen en persoonlijke verzorging. Dit kan de persoon helpen om zich veiliger te voelen.

Tip 5: Zelfzorg voor de naasten

Het is gemakkelijk om volledig op te gaan in de zorg, maar vergeet niet om ook voor jezelf te zorgen. Neem op tijd rust, zoek naar ondersteuning van andere familieleden of professionele zorgverleners en houd je eigen fysieke en mentale gezondheid bij. Dit zijn essentiële aspecten van zelfzorg. Door goed voor jezelf te zorgen, kun je uiteindelijk beter voor je naaste zorgen.

Tip 6: Denk aan juridische en financiële zaken

Het is raadzaam om vroegtijdig na te denken over juridische en financiële zaken, zoals het opstellen van een medische volmacht en het beheren van financiën. Het kan ook nuttig zijn om te onderzoeken welke zorg- en ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar zijn. Kijk hierbij naar wat je naaste nu nodig heeft, maar ook wat in de toekomst nodig is. Je kunt bijvoorbeeld kijken naar hulp in de huishouding, thuiszorg of verpleeghuizen.

Zoek ondersteuning en hulp

Onthoud: je hoeft deze reis niet alleen te maken. Er zijn tal van bronnen en ondersteuningsgroepen beschikbaar voor familieleden van mensen met dementie. Deze groepen bieden niet alleen praktische tips en advies, maar ook een gemeenschap van mensen die vergelijkbare uitdagingen ervaren.

Het zorgen voor iemand met dementie kan emotioneel en uitdagend zijn, maar het is ook een kans om onvoorwaardelijke liefde en zorg te tonen. Door de ziekte te begrijpen, geduld en empathie te tonen, effectief te communiceren en een ondersteunende omgeving te creëren, kun je positieve impact hebben op de kwaliteit van leven van de persoon met dementie.

Geef een reactie