kindertekeningen-analyseren-hoe-werkt-dat-waar-op-letten-fasen

Kindertekeningen analyseren: een kijk op de kinderontwikkeling en belevingswereld

Het is altijd fascinerend om kinderen te observeren terwijl ze hun wereld tot uitdrukking brengen via het maken van tekeningen. Kleurrijke krabbels die getuigen van onbeperkte fantasie, ontroerende interpretaties van dagelijkse gebeurtenissen en abstracte afbeeldingen die een glimp opvangen van hun innerlijke wereld.

Door kindertekeningen te analyseren kan er veel onthult worden over de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling van het kind.

Waarom kindertekeningen analyseren

Het analyseren van kindertekeningen is geen exacte wetenschap. Het gaat om het begrijpen van de symbolische betekenissen die kinderen aan hun tekeningen geven.

Tekeningen worden gezien als een vorm van niet-verbale communicatie, waardoor kinderen hun gevoelens en percepties uiten die ze misschien niet in woorden kunnen uitdrukken. Door de analyse van tekeningen kunnen volwassenen dus inzicht krijgen in het kind en mogelijkheden tot ondersteuning identificeren.

Ontwikkelingsfasen in tekenen inclusief voorbeelden

Over het algemeen doorlopen kinderen verschillende fasen in hun tekenvaardigheid. Deze fasen weerspiegelen de cognitieve en motorische ontwikkeling van het kind.

Krabbelfase (2-4 jaar)

Deze fase kenmerkt zich door het maken van willekeurige krabbels, waarbij kinderen de beweging van hun hand ontdekken. Het zijn nog geen herkenbare vormen of figuren.

kindertekeningen-analyseren-herkennen-krabbelfase-kinderontwikkeling
Kindertekeningen analyseren – krabbel fase

Voor-herkenbare fase (4-7 jaar)

In deze fase beginnen kinderen met het tekenen van herkenbare vormen en figuren, zoals mensen, huizen en bomen, maar de tekeningen zijn nog niet proportioneel of realistisch.

kindertekening-analyseren-herkennen-poppetje-mens-voor-herkenbare-fase-kinderontwikkeling
Kindertekeningen analyseren: voor-herkenbare fase

Herkenbare fase (7-9 jaar)

Kinderen in deze fase beginnen vaste patronen te ontwikkelen in hun tekeningen. Ze kunnen diepte weergeven en hun tekeningen worden gedetailleerder en realistischer.

Realistische fase (9-12 jaar)

Op deze leeftijd streven kinderen naar realisme in hun tekeningen. Ze letten op details, proporties en perspectief.

kindertekening-analyseren-realistische-fase-kinderontwikkeling
Kindertekening analyseren: realistische fase

Aspecten van een kindertekening analyse

Het analyseren van kindertekeningen omvat het kijken naar verschillende elementen. Hier zijn enkele sleutelcomponenten die in overweging moeten worden genomen:

Kleurgebruik

Kinderen gebruiken kleuren op een symbolische manier. Let op welke kleuren vaak worden gebruikt en in welke context.

Grootte van de figuren

De grootte van de figuren kan wijzen op hoe het kind zichzelf ziet in relatie tot anderen. Een grotere figuur kan duiden op dominantie of belangrijkheid.

Locatie op het papier

Waar het kind de figuren plaatst, kan betekenisvol zijn. Figuren aan de rand van het papier kunnen wijzen op gevoelens van isolatie of angst.

Druk van de potlood of pen

Een hardere druk kan wijzen op sterke emoties, terwijl een lichtere druk kan duiden op terughoudendheid of angst.

Details en complexiteit

Meer gedetailleerde tekeningen kunnen wijzen op een verhoogd cognitief begrip en de mogelijkheid om complexe ideeën uit te drukken.

Voorzichtigheid geboden

Hoewel het analyseren van kindertekeningen nuttig kan zijn om een inzicht te krijgen in de wereld van het kind, is het belangrijk om voorzichtig te zijn. Elke interpretatie moet met een korreltje zout worden genomen. Kinderen hebben een rijke verbeelding en hun tekeningen zijn vaak meer een weerspiegeling van hun fantasiewereld dan van hun werkelijke gevoelens of ervaringen. Het is essentieel om kinderen niet te labelen of te diagnosticeren op basis van hun tekeningen. In plaats daarvan moeten hun tekeningen worden gebruikt als een middel om met hen in gesprek te gaan, hen beter te begrijpen en hen te ondersteunen in hun ontwikkeling.

Lees ook:

Geef een reactie